Je eigen mening

Jij mag ook een eigen mening hebben en deze laten horen. Er zijn speciale regels voor kinderen over hun rechten. Deze regels staan in het kinderrechtenverdrag. Een verdrag is een afspraak tussen veel landen, alle landen moeten zich hieraan houden. Nederland doet mee aan dit verdrag, de regels gelden voor alle kinderen die hier wonen. Dus ook voor jou!            Je mag altijd zeggen wat je vindt, maar je mag een ander hier niet express pijn mee doen of kwetsen.

Ook als je ouders gaan scheiden mag jij je mening geven. Je kunt bijzoorbeeld vanaf 12 jaar aan de rechter vertellen bij wie je wilt gaan wonen. De rechter luistert goed naar jouw mening, maar neemt zelf een beslissing.

You may also like...